Tipos de Licenzas

En Edu-AREA os usuarios poden elixir usar licenzas Creative Commons, licenzas con algúns dereitos reservados ou non usar licenza.


Para unha explicación detallada, ver o seguinte vídeo tutorial: Tipos de Licencias en Edu-AREA.
Creative Commons Licenses

Hai catro tipos de licenzas que permiten a outros copiar, distribuir, remesturar, mostrar e modificar o teu traballo, sempre e cando che den crédito pola creación orixinal.


  • By CC-BY: For commercial or non-commercial uses, but if you specifically want your work to be non-commercial, then you should use a CC-BY-NC license.

  • By sa CC-BY-SA: For commercial and non-commercial uses, but if you specifically want your work to be non-commercial, then you should use a CC-BY-NC-SA license. Users must license their derivative works (new creations) under your identical terms.

  • By nc.eu CC-BY-NC: For non-commercial uses, but they don't have to license their derivative works on the same terms.

  • By nc sa.eu CC-BY-NC-SA: For non-commercial uses and license their derivative works under your identical terms.


Hai dous tipos de licenzas que permiten a outros copiar, distribuir e mostrar só copias verbatim do teu traballo, non traballos derivativos (non poden modificar nada), sempre e cando che den crédito pola creación orixinal. Estas son as licenzas máis restrictivas.


  • By nd CC-BY-ND: For commercial and non-commercial uses, but if you specifically want your work to be non-commercial, then you should use a CC-BY-NC-ND license.

  • By nc nd.eu CC-BY-NC-ND: For non-commercial uses.

Non recomendamos o uso de licenzas Non-Derivatives cando se traballa con Recursos Educativos Abertos. Deberías utilizar unha licenza aberta como as de Creative Commons.


Creative Commons also provides tools that work in the 'all rights granted' space of the public domain. It allows licensors to waive all rights and place a work in the public domain. Users should only apply CC0 to their own work, unless they have the necessary rights to apply CC0 to another person's work.


  • Cc zero CC0


Algúns Dereitos Reservados

A obra está protexida polos dereitos de autor e/ou dereitos afíns. É accesible sen cargo, pero o seu uso está suxeito ás condicións establecidas polo autor/a da obra. A menos que se indique expresamente nas condicións da licenza, és libre de realizar calquer uso permitido polos dereitos de autor e dereitos afíns do teu país, incluíndo follear o material, facer unha copia ou imprimir para o teu uso persoal. Calquer outro tipo de reprodución e comunicación destinada ao público están suxeitas ás condicións de licenciamiento adxuntas á obra.


Desconhecida

Os usuarios poden elixir non utilizar unha licenza Creative Commons para o seu traballo, agás se están utilizando un traballo con licenza CC-BY-SA ou CC-BY-NC-SA. Nese caso, deberían licenciar o seu traballo cunha licenza CC-BY-SA ou CC-BY-NC-SA. Un usuario tamén pode rexistrar un recurso, actividade ou unidade didáctica procedente de Internet e non saber se ten licenza CC ou non. Neste caso, o usuario debería elixir a opción de licenza descoñecida e non asignarlle unha licenza CC se non lle corresponde a ese traballo.


Se o usuario decide non usar unha licenza CC ou se non ten o correspondente permiso do autor/a para utilizar o seu traballo, prevalecerán os dereitos de autor sobre calquer outro dereito.