Comentarios

Un comentario é unha idea, opinión, inquietude ou incluso valoración que un usuario ten sobre o elemento. En Edu-AREA pódense realizar dúas accións relacionadas cós comentarios.


  • Añadir un comentario: Todo usuario da aplicación poderá realizar comentarios nun elemento, ben accedendo a el ou ben directamente dende a ficha resumo do mesmo.

  • Visualizar comentarios: Ò facer click na icona correspondente dos comentarios, que é a mesma que se utiliza para poder comentar, os usuarios poden ver tódolos comentarios que se fixeron sobre un elemento en concreto.