Es cellular network


Para citar:

"Copia de "eCity: Cobertura móvil."" foi realizado por Manuel Caeiro Rodríguez e ten unha licenza CC-BY.

Copia de "eCity: Cobertura móvil."

Detalles
Perfil Tecnolóxico
Perfil Curricular