Portada


Para citar:

foi realizado por Jessica I Piñeiro Di Blasi e ten unha licenza CC-BY-NC-SA.

Introducción a la obra subterránea

Métodos de construcción de túneles

Túnel
Obras Subterráneas
Métodos de construcción
Detalles
Perfil Tecnolóxico
Perfil Curricular