Chirality with hands


Para citar:

foi realizado por Beatriz Iglesias Antelo e ten unha licenza CC-BY-NC-SA.

Unidad Didáctica

Estereoisomería

Quiralidad, estereoisómero, enantiómero, diastereómero, compuesto meso, centro asimétrico, configuración absoluta, actividad óptica.
Detalles
Perfil Tecnolóxico
Perfil Curricular