Usos

As accións que os usuarios fan sobre os elementos de Edu-AREA proporcionan información interesante dos mesmos. Por exemplo, dase por feito que un elemento resulta interesante para os demáis usuarios se moitos deles acceden a ver o seu contido.

A continuación, explícanse as distintas accións que os usuarios poden facer sobre os elementos e que proporcionan información de paradata.


  • Sprites 0 4Visualizar: Indica o número de veces que os usuarios, distintos ó propio creador do elemento, visualizaron o elemento. Ademáis indícase quen deses usuarios foi e pódese acceder directamente ó seu perfil.

  • Copy 0Adoptar: Enténdese por adopción á copia dun elemento sin modificación. Indicarase o número de veces que o elemento foi adoptado, o resultado obtido desa adopción e o usuario que fico a acción.

  • Copy 0Adaptar: A adaptación é a copia dun elemento e a súa posterior modificación. Ó igual que no caso das adopcións indícase o número total de adaptacións, o resultado da adaptación e o usuario que realizou a acción. Ademáis, é importante indicar que ditas accións comparten a mesma icona.

  • Social 0Colgar: Todo usuario de Edu-AREA pode crear taboleiros e incluir neles os elementos que considere oportuno. Esta acción de colgar un elemento tamén queda reflexado en dito elemento. Indícase o número de veces que se colgou un elemento, por quen y onde.