Iconas

A continuación aparecen explicadas todas as iconas dispoñibles en Edu-AREA.


Iconas da barra lateral esquerda:


Expand

Amosar

Mostra o texto asociado con cada icona.

Collapse

Agochar

Agocha o texto asociado coas iconas.

Back

Regresar

Volta á páxina/acción anterior.

Search

Buscar

Permite facer unha busca filtrada dos elementos de Edu-AREA.

Add

Crear/Engadir

Permite crear (ou engadir) un novo elemento a partir dalgún outro xa existente.

New

Crear/Engadir

Permite crear (ou engadir) un novo elemento dende cero.

View

Mostrar

Mostra o contido dos elementos sen posibilidade de editalo.

Edit

Editar

Mostra o contido dos elementos e permite a súa edición.

Bin

Borrar

Elimina o elemento e todo o seu contido.

Clone

Copiar

Fai un duplicado/copia do elemento.

Pinit

Colgar

Engade un elemento a un taboleiro.

Use

Usar

Engade un elemento directamente a outro, de nivel superior.

Cloud up down

Exportar

Permite exportar o contido dun curso a PDF ou a Google Drive.

Share

Compartir

Comparte un curso con algún outro usuario de Edu-AREA.

Users

Alumnos

Mostra o código asociado ao curso para que os alumnos o utilicen e poidan acceder aos contidos.Iconas da barra de accións superior dispoñible dentro dos elementos:


Info

Información

Vai a páxina de axuda e información das iconas.

Add

Engadir

Permite engadir un elemento que xa existe na librería a outro.

New

Crear/Engadir

Permite crear (ou engadir) un novo elemento dende cero.

Bin

Borrar

Elimina o elemento e todo o seu contido.

Use

Mover

Permite mover observación dun elemento a outro.

Image

Imaxe

Engade unha nova observación de tipo imaxe a un elemento ou unha nova entrega de tipo imaxe a unha tarefa.

Video

Vídeo

Engade unha nova observación de tipo vídeo a un elemento ou unha nova entrega de tipo vídeo a unha tarefa.

Document

Documento

Engade unha nova observación de tipo documento a un elemento ou unha nova entrega de tipo documento a unha tarefa.

Snippet

Código

Engade unha nova observación de tipo snippet a un elemento ou unha nova entrega de tipo snippet a unha tarefa.

Positive

Positivo

Engade unha nova observación de tipo comentario positivo a un elemento ou unha nova entrega de tipo comentario positivo a unha tarefa.

Negative

Negativo

Engade unha nova observación de tipo comentario negativo a un elemento ou unha nova entrega de tipo comentario negativo a unha tarefa.

Text2

Texto

Engade unha nova observación de tipo texto a un elemento ou unha nova entrega de tipo texto a unha tarefa.

Idea

Idea

Engade unha nova observación de tipo idea a un elemento ou unha nova entrega de tipo idea a unha tarefa.

Back

Regresar

Volta á páxina/acción anterior.

Enlarge

Ampliar

Amplia a imaxe dunha observación de tipo imaxe ou dunha entrega de tipo imaxe.

Edit

Editar

Edita a imaxe contida nunha observación de tipo imaxe ou nunha entrega de tipo imaxe.