Mathematics 757566 1280Para citar:

Este traballo "Copia de "Propiedades de los polinomios"" é unha modificación de "Propiedades de los polinomios" realizado por wikimate baixo unha licenza CC-BY-SA. "Copia de "Propiedades de los polinomios"" foi realizado por Raquel Vergara Álvarez e ten unha licenza CC-BY-SA.

Info
Info
Info
Info