Img 1960By mini
Revisión: Robots para ensinar
Today, more sophisticated and versatile kits for use in K-12 schools are available from a number of companies that create robots with new sensing technologies programmable in a variety of languages. Ozobot is a robot that teaches children to code and reason deductively while configuring it to dance or play based on color-coded patterns.
Keywords
Privado
Computing at School
Grupo de traballo para promover o ensino de informática nas escolas.Situado no Reino Unido.Dispoñen de programas de estudo para primaria e secundaria, guías como esta, ou estos criterios/rúbrica de avaliación. ...
Keywords
Privado
Teachingkidsprogramming
Teaching Kids Programming
Sitio web dirixido a ensinar aos nenos a programar. Programación en Java.Gratuito.Tódolos recursos dispoñibles en GitHub.Os seus lesson plans están dispoñibles aquí: https://www.penflip.com/lynnlangit/tkp-lesson-plans ...
Keywords
Privado
Kodu
Kodu
Plataforma para crear xogos para PC e XBOX utilizando unha linguaxe de programación visual sinxela. Pode utilizarse para ensinar creatividade, resolución de problemas, contar historias e para programar.Promovido por Microsoft Research. ...
Keywords
Privado
Descarga %285%29
Globaloria
Sitio web que se plantexa axudar na aprendizaxe dos nenos a través do deseño e la programación de xogos educativos. Considérase a dirección de profesores xunto con aprendizaxe baseado en equipos e redes de traballo en liña con expertos e compañeiros a distancia.Diríxese pincipalmente á aprendizaxe de disciplinas STEM: Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas.Idioma: inglés.Non gratuito.Dispoñen dunha platafor ...
Keywords
Privado
Descubre logo
Descubre la Programación
Proxecto da Universidade de Murcia co que se pretende axudar aos alumnos de secundaria e bacharelato a programar. Utilizan como linguaxe de programación un subconxunto de Java e moi similar a Na súa web disponse dun manual de iJava ...
Keywords
Privado
Brand logo
CodeHS
Sitio Web dos Estados Unidos que pretende promover o coñecemento sobre a informática a través de materiais elaborados para a alumnos e profesores, especialmente a nivel de bacharelato.Proporcionan unha biblioteca de cursos e tamén tutores, testimonios e demostradores.
Keywords
Privado